Дайындық бағдарламасы бойынша эксперименттік ғылымдар (физика, биология / химия)

Эксперименттік ғылымдарды зерттеу процессі жас ғалымдар үшін баға жетпес тәжірибе. Бұл білім беру процесінің негізгі мақсаты жан-жақты тұлғаны тəрбиелеу жəне осы білім болашақта тұлғалардың тəуелсіз əрі талапкер ғалымдар ретінде қалыптасуына, сондай-ақ ғылыми ұжымның белсенді мүшелері болуына негіз болады.

Жоғарыда көрсетілген мақсаттарға жету үшін, дайынxдық бағдарламасындағы барлық студенттер 1-7 апталар аралығында «Болашақта ғылым» пәнін оқиды.

Бұл пәннің мақсаттары:

  • гуманитарлық ғылымдарды таңдаған студенттер үшін нақты ғылымдарды кеңінен түсіну;
  • эксперименттік ғылымдарды және математиканы таңдаған студенттерге пәннің ауқымдырақ түсінігін ұсыну, сондай-ақ эксперименттік ғылым қоғамға қаншалықты әсерін тигізетінін түсіндіру.

Қойылған міндеттер эксперименттік ғылымдар пәндерінің оқытушылары арқылы іске асады.

8-ші аптадан бастап және оқу жылының соңына дейін студенттер нақты ғылымдарды тереңірек зерттеуге,  сонымен бірге биология, химия және физика пәндері бойынша біліктілігін дамытуға көңіл бөледі. Оқу бағдарламасы осыған дейінгі дайындық бағдарламасындағы академиялық мақсаттағы ағылшын тілі, гуманитарлық ғылымдар жəне математика  пəндеріндегі оқытылған тақырыптарға сəйкес құрылған.

Студенттер біртіндеп бағыттаушы пəндерді одан əрі терең зерттеуге кіріседі. Бұл:

  • семинарлар
  • лекциялар
  • мәселелерді шешуге арналған сессиялар
  • зертханалық практикалық сабақтар
  • кеңес беру сессиялары арқылы жүзеге асады

Дайындық бағдарламасы аясындағы эксперименттік ғылымдар қандай мақсатпен оқытылады?

Дайындық бағдарламасы аяқталғаннан соң, студенттер Назарбаев Университетіндегі ғылыми жобаларға қатысуға толығымен дайын болады, себебі олар бакалавриаттағы академиялық ортаға оңай бейімделе алады. Қорыта айтқанда университетке дейінгі дайындық бағдарламасын оқып бітірген түлектер:

  • жан-жақты зерттеушілер
  • сыни талдаушылар
  • жауапты ғалымдар болады.

 


 

Жарияланған сәтте ұсынылған ақпарат нақты және дұрыс болып саналады. Ақпарат алдын ала хабардар етілмей, өзгертілуі мүмкін. Жариялау үшін ұсынылған ақпарат өзекті болып табылады. Назарбаев Университетінің Дайындық мектебі жоғарыда көрсетілген ақпараттың нақтылығы және толықтығы үшін жауап бермейді. Деректерді растау үшін электрондық хаттарға артықшылық беріледі.