АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕЛЕР 2018-2019 

Дайындық мектебінің академиялық күнтізбелері Академиялық Кеңеспен бекітіледі және келесі сілтемелер арқылы жетімді болады: